بهبود ایمنی رانندگی برای حفظ جان تکنسین‌های HVAC

0
606
بهبود ایمنی رانندگی برای حفظ جان تکنسین‌های HVAC

تصادفات رانندگی دلیل اصلی فوت کارکنان شرکت‌های مختلف محسوب می‌گردند. تکنسین‌های HVAC شرکت شما زمان زیادی را در خودروهای کاری شرکت سپری می‌کنند و اولویت شما به‌عنوان یک کارفرما حفظ جان کارمندان‌تان در سفرهای کاری جاده‌ای می‌باشد. یکی از روش‌های حفظ ایمنی جاده‌ای، آموزش رانندگان و اصلاح رفتارهای خطرناک رانندگی می‌باشد. همچنین بهبود ایمنی رانندگی منجر به کاهش دعاوی بیمه‌ تصادفات می‌گردد.

از برنامه‌های پایش خودروها استفاده نمایید

از طریق کاربرد برنامه‌های پایش خودروها، مالکین حرفه‌های مختلف می‌توانند چگونگی رانندگی کارمندان خود را در هنگام کاربرد خودروهای شرکت، مورد تحلیل قرار دهند. رانندگی تهاجمی و بی‌پروا و رانندگانی با سرعت‌های بالا، خطراتی را برای اموال شرکت، خودروها و افراد دیگر ایجاد می‌کنند.

پایش خودروها از طریق GPS[1]، مالکین شرکت‌ها را قادر به شناسایی رفتارهای پرخطر کارمندان خود می‌سازد. برای بهبود ایمنی رانندگان، از اطلاعات مذکور برای شناسایی افرادی که نیازمند آموزش‌های ایمنی رانندگی بیشتری هستند استفاده نمایید.

همچنین شرکت‌های HVAC می‌توانند از طریق روش مذکور (پایش خودروها از طریق GPS) و با راه‌اندازی برنامه‌های تشویقی، با بررسی داده‌های رفتاری رانندگان، پاداش‌هایی را برای رانندگانی با کیفیت رانندگی مطلوب در نظر بگیرند. ارائه پاداش‌هایی به کارمندانی با رفتارهای مثبت رانندگی، منجر به ترویج اهمیت ایمنی خودروها و مشارکت کارمندان شرکت در برنامه‌های ایمنی رانندگی می‌گردد.

آموزش رانندگان خود را اتقاء دهید

داده‌های ناشی از پایش خودروها، منبع ارزشمندی برای بهبود آموزش رانندگان محسوب می‌گردد. شناسایی رفتارهای پرخطر رانندگی و مشکلات ایمنی خودروها از طریق پایش خودروها، مالکین شرکت‌ها را در جهت تشخیص نواقص موجود و شناسایی مواردی با لزوم آموزش بیشتری به کارمندان، یاری می‌کند.

دوره‌های آموزشی رانندگی مناسبی را برای کارمندان تازه شرکت در نظر بگیرید. همچنین از کلاس‌های آموزشی مذکور برای مرور قوائد ایمنی رانندگی کارمندان قدیمی شرکت نیز استفاده نمایید. برگزاری دوره‌های آموزشی رانندگی توسط شرکت‌های خدماتی پایش خودروها، امکان دسترسی آسان شرکت شما به برنامه‌های آموزشی مذکور را فراهم می‌کند.

حجم کار میدانی بالای برخی از کارمندان شرکت، برنامه‌ریزی زمانی مناسبی برای حضور کارمندان مذکور در کلاس‌های آموزش رانندگی را به‌ویژه در طول دوره‌های شلوغ کاری دشوار می‌سازد. در این مورد تطابق آموزش رانندگی با زمان‌های کاری کارمندان مذکور و ارائه برنامه‌های آموزشی معینی بر طبق شرایط کاری کارمندان، الزامی می‌باشد. کاربرد برنامه‌های آموزشی اینترنتی غیر کلاسی (آزاد) برای هر یک از کارمندان شرکت و برطبق برنامه زمانی کاری آن‌ها، روش مطلوبی می‌باشد و حتی نتایج مطلوب‌تری را در مقایسه با ترک کار کارمندان و حضور آن‌ها در کلاس‌های آموزشی در پی دارد.

برنامه‌ها و سیاست‌های ایمنی رانندگی شرکت خود را معین کنید

تصادفات رانندگی، حوادث هزینه‌بری را برای کارفرمایان در پی دارند. هزینه کلی حوادث رانندگی سالانه مذکور در حدود ۶۰ میلیار دلار می‌باشد.

  • به‌طور متوسط هزینه حوادث رانندگی رقمی بالغ بر ۱۶۵۰۰ دلار است.
  • هزینه صدمات رانندگی کارمندان شرکت به‌دلیل تصادفات حین-کار نیز رقمی بالغ بر ۷۴۰۰۰ دلار می‌باشد.
  • هزینه‌های منجر به فوت کارمندان در حوادث جاده‌ای حین- کار نیز رقمی در حدود ۵۰۰۰۰۰ دلار است.

سازمان سلامت و ایمنی کاری (OSHA)[2] به شرکت‌ها توصیه می‌کند که برای کاهش خطرات رانندگی و حفظ منابع مالی شرکت، و در راستای بقاء منابع مالی و انسانی خود، برنامه‌های ایمنی رانندگی را اجرا نمایند. همچنین اجرای برنامه‌های ایمنی مذکور توسط شرکت‌ها، از طریق کاهش خطرات تصادفات رانندگی، مسئولیت شرکت‌ها در قبال کاهش تصادفات جاده‌ای را نیز برآورده می‌سازند.

همچنین سازمان سلامت و ایمنی کاری (OSHA) به شرکت‌ها توصیه می‌کند که سیاست‌های رانندگی خود را به‌صورت کتبی منتشر نمایند. شرکت‌ها باید سیاست‌های اختصاصی روشنی را در قبال ایمنی حمل و نقل و امنیت خودروها در پیش بگیرند. موضوعاتی که باید در سیاست‌های رانندگی شرکت‌ها لحاظ گردند شامل استفاده از کمربند ایمنی و عدم استفاده از نوشیدنی‌های الکی و مواد مخدر و عدم کاربرد فناوری‌های نو (تلفن همراه و غیره) در حین رانندگی می‌باشد. یک سامانه اجرایی و انتظامی را برای جلوگیری از تخطی از موارد ایمنی رانندگی، شکایت‌های رانندگی و جلوگیری از تصادفات قابل‌ پیش‌گیری اعمال نمایید.

به هر یک از کارمندان خود نسخه‌ای از سیاست‌های رانندگی مذکور را ارائه دهید. از طریق انعقاد توافقنامه‌ای میان شرکت و کارمندان از آگاهی و اجرای سیاست‌های رانندگی توسط کارمندان شرکت مطمئن گردید و عواقب تخطی از سیاست‌های مذکور را نیز به کارمندان خود گوش‌زد نمایید.

[۱] The Global Positioning System (GPS)

[۲] The Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید