مناقصه ارائه خدمات مشاوره pm و نظارت بر تعمیرو نگهداری ابنیه و …

0
944
مناقصه

مناقصه ارائه خدمات مشاوره pm و نظارت بر تعمیرو نگهداری ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی بنادر آبادان

 مشاوره pm و نظارت بر تعمیرو نگهداری ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی بنادر آبادان
تاریخ انتشار در وب سایت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
کد آگهی  :۱۰۰/۳۹
آخرین مهلت خرید اسناد : ۱۳۹۵-۱۱-۲۳
آخرین مهلت ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۱۲-۰۸
تاریخ بازگشائی اسناد : ۱۳۹۵-۱۲-۰۹
محل برگزاری : استان خوزستان
آدرس خرید اسناد : مديريت بنادرودريانوردی آبادان – امورحقوقی و قراردادها
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۰۳-۰۸ —- احتمال تمديد مهلت دارد —
رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید