نکته‌های کلیدی سامانه‌های گرمایش خورشیدی خانگی

0
324

میزان سهم گرمایش خورشیدی در فرایند گرمایش خانگی چه مقدار می‌باشد؟

با وجود عدم ارائه رقمی برای گرمایش خورشیدی، میزان گرمایش خورشیدی به نوع سامانه گرمایشی خورشیدی بستگی دارد. به‌طورکلی گرمایش خورشیدی تفاوت قابل‌ توجهی را در دمای خانگی ایجاد می‌کند. کاربرد گرمایش خورشیدی مزایایی نظیر کاهش فشار کاری سامانه گرمایشی کنونی خانگی و قبض‌های انرژی پایین‌تر مسکونی را در پی دارد. اکثر مردم از سامانه‌های گرمایشی خورشیدی خانگی به دلیل تاثیرات فرعی مطلوب آن‌ها استقبال می‌کنند. چنین تاثیراتی شامل خشک‌سازی خانگی، تأمین هوای تازه، رفع کپک‌ها و اجزاء زیستی (پوست، مو و غیره) و همچنین بهبود کیفی هوای داخلی می‌باشند.

هزینه گرمایش خورشیدی

در صورت علاقه شما به کاربرد یک هیتر هوای خورشیدی، نگرانی‌های بالقوه‌ای در مورد هزینه گرمایش خورشیدی ایجاد می‌گردند. هزینه اولیه سامانه‌های خورشیدی شامل مجموع هزینه خریداری واحدهای خورشیدی و هزینه نصب آن‌ها می‌باشد. به‌علاوه نگرانی‌ از هزینه‌های عملیاتی آتی سامانه‌های گرمایشی خورشیدی نیز منطقی نمی‌باشد.

نکاتی برای وارسی سامانه‌های گرمایشی خورشیدی

موارد معینی برای بررسی هیتر هوای خورشیدی برای تأمین گرمایش کلی خانگی شما وجود دارند. مهمترین پارامتر کلیدی، انعطاف‌پذیری سامانه‌های گرمایش خورشیدی می‌باشد; انعطاف‌پذیری سامانه‌های خورشیدی برای افزایش/ کاهش ظرفیت گرمایشی بر مبنای نوع ساختمان و فضاهای گرم‌شونده الزامی می‌باشد. در موارد لزوم گرمایش نواحی معینی از فضای خانگی (اتاق‌خواب‌های کودکان، آشپزخانه، اتاق نشیمن)، تعویض‌پذیری آسان انرژی گرمایشی در میان اتاق‌های موردنظر، بدون هیچ‌گونه تلفات انرژی الزامی می‌باشد. پارامتر کلیدی دیگری برای سامانه‌های گرمایشی خورشیدی، قرارگیری پنل‌های خورشیدی در برابر تابش مستقیم آفتاب می‌باشد. در مورد مذکور از طرح‌های گرمایشی انعطاف‌پذیری استفاده ‌کنید که از طریق پایش مسیرهای جابجایی خورشیدی و قراردهی پنل‌های خورشیدی در مقابل تابش بیشینه خورشیدی بیشترین انرژی گرمایشی را جذب می‌کنند.

سلول خورشیدینکانی در مورد گرمایش خورشیدی

  • پس از نصب و بهره‌برداری از سامانه گرمایشی خورشیدی، نگران بازگشایی برخی از درب‌های اتاق‌های منزل و جریان داخلی انرژی گرمایشی از اتاق‌های تحت گرمایش نباشید. بازگشایی درب‌ها روش مطلوبی برای جلوگیری از گرمایش مفرط موضعی و در مواردی به معنای عدم لزوم کانال‌کشی داخلی برای انتقال هوای گرم به اتاق‌های مورد نظر می‌باشد.
  • مشابه سامانه‌های متنوع تهویه پشت‌بامی، از تنظیم هیتر هوای خورشیدی خانگی مورد نظر برای نصب بر روی پشت‌بام‌های محلی مطمئن گردید؛ در صورت عدم توجه به مورد مذکور، مشکلاتی در زمینه‌های نصب و هزینه‌های موتوری ایجاد می‌شوند.
  • بررسی وجود و عدم وجود ترموستاتی به همراه سامانه گرمایشی خورشیدی و امکان و عدم امکان خاموش و روشن‌شدگی خودکار سامانه خورشیدی الزامی می‌باشد. مسلماً در طول فصول تابستانی، گرمایش مفرط خانگی به‌وسیله سامانه خورشیدی مطلوب نخواهد بود.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید